ClaroRead

ClaroReadClaroRead är en talsyntes för datorn,  PC eller Mac.

När du skriver kan du samtidigt få texten uppläst och därigenom kunna höra om du stavat fel eller fått med alla ändelser eller småord.  En elev som håller på att lära sig skriva och läsa får en direkt koppling mellan ljud och bokstav. En elev som kommit längre i sin läs- och skrivutveckling kan bearbeta sin text genom att lyssna på den.

Om du har fått e-post kan du markera texten och få den uppläst. Likaså om du fått ett meddelande eller vill läsa någon webbsida.

I Johanna Kristenssons blogg  Logopeden i Skolan  kan du läsa om hur man kan använda talsyntes för alla elever.

ClaroRead ska finnas på alla datorer i den kommunala grundskolan och gymnasieskolan.  Om inte, så kontakta resurspersonen på din skola.

 

Annonser