Utbildningar IT och lärande ht 18

Två länkar till IT-relaterade utbildningar för pedagoger i Varbergs skolor/förskolor ht 18.

In och anmäl er!

Programmering ht 18 – matematik och tekniklärare i grundskolan

Utbildningar IT och lärande ht 2018

Annonser