Rätt verktyg gör skillnad

SPSM har producerat filmer där elever berättar om vilken skillnad användning av rätt verktyg har gjort för dem i deras skolarbete.  Professor Idor Svensson låter oss också ta del av sina tankar kring detta utifrån den forskning han genomfört.

Här kan du se filmerna!

Annonser

Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition

Vad är på gång när det gäller den digitala utvecklingen i Europas skolor? Horizon Report Europe ger sin syn på de utmaningar och möjligheter som Europas skolor står inför. Rapporten listar trender och utvecklingsområden på kort och lång sikt (1-5 år).

Hela rapporten här >>>

Och en bra sammanfattning av Stefan Pålsson här >>>

Och här är filmen…

 

 

Digitala resurser omformar elevernas lärande

Eleverna använder gärna andra uttrycksformer än skriven text men är samtidigt medvetna om att det är den skrivna texten som lyfts fram i bedömningen. Lärarna saknar ofta verktyg för att bedöma andra uttrycksformer än skriven text. Det visar på vikten av att utveckla bedömningsverktyg även för visuella uttrycksformer, menar Anna Åkerfeldt i sin avhandling:  ”Didaktisk design med digitala resurser: En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola”

Läs mer här >>>  och hela avhandlingen här >>>

 

Utvärdering av iPads i Gislaved

Utvärdering av iPads 1:1 i Gislaved. 1500 elever och 650 lärare försågs med iPads.

Sammanfattning av de pedagogiska frågeställningarna i undersökningen:

  • Har nya arbetssätt införts? ”Ja” svarar 64 procent av pedagogerna och 62 procent av eleverna
  • Har motivationen ökat? ”Ja” svarar 74 procent av eleverna och 40 procent av pedagogerna
  • Har pedagoger och elever fått stöd för att utveckla lärandet? Många goda exempel på detta ges i utredningen.
  • Bättre resultat? För tidigt att säga. Man hade bara arbetat med lärplattorna i ca 6-7 månader när utvärderingen gjordes. Men en god grund är lagd. 55 procent av eleverna svarar att de lär sig bättre med lärplattan och 49 procent arbetar mer med sina skoluppgifter.

Läs hela rapporten här >> http://www.janhylen.se/2014/utvardering-av-ipads-i-gislaved/