Svenskarna och internet 2017: En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Hela undersökningen här: http://www.soi2017.se/

Barn och unga här: http://www.soi2017.se/barn-och-internet/

och här: http://www.soi2017.se/barns-digitala-kompetens/

Annonser

Digital kompetens i styrdokumenten

Kommentarmaterial, diskussionsunderlag och filmer från Skolverket om digital komptetens i styrdokumenten.

För dig som arbetar i :
> förskoleklassen, fritidshemmet eller grundskoleutbildningen
http://bit.ly/2rR4GKJ
> gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
http://bit.ly/2sLKL3C
> vuxenutbildningen
http://bit.ly/2swpAkf
Rektor – läs mer om att leda digitalisering på skolor och förskolor:
http://bit.ly/2swAfvg