Den automatiserade framtiden

Vad händer med jobben i en värld där datorer, maskiner och robotar alltmer ersätter mänsklig arbetskraft? Från UR:
http://urskola.se/Produkter/196346-Den-automatiserade-framtiden

Annonser