Programmering i skolan -internationell utblick

Stefan Pålsson sammanfattar vad som är på gång inom programmering i Europas skolsystem

http://omvarld.blogg.skolverket.se/2017/01/10/perspektiv-pa-programmering/

Annonser