Skolverket har publicerat tre lärmoduler kring digitalisering i skola.

Tre lärmoduler: Kritisk användning av nätet, Leda och lära i tekniktäta klassrum och Digitalt berättande. >>> https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/digitalisering/alla/undefined

Annonser