Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen

Utbildningsutskottet har tagit fram en översikt av forskningsrön och andra resultat inom området digitaliseringen i skolan och dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen. Rapport från riksdagen 2015/16:RFR18.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/digitaliseringen-i-skolan—dess-paverkan-pa_H30WRFR18

Annonser