Bra sammanfattning av Skolverkets förslag till nationell it-strategi

http://blogg.upplandsvasby.se/vasbylarlabb/digitaliseringen-av-forskola-forskoleklass-fritidshem-och-grundskola/

 

Annonser