Förslag på nya IT-strategier för skolväsendet

Strategin innehåller förslag till insatser som syftar till att elever och personal ska utveckla digital kompetens. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras

Pressmeddelande här >>

Hela rapporten här >>

Annonser