Så använder en 12-åring sociala medier

Från tidningen Resumé som refererar till WebCoast2015 där unga berättade hur de använder sociala medier. Artikeln här >>>http://blogg.resume.se/fredrikwass/2015/03/16/sa-anvander-en-12-aring-sociala-medier/

 

Annonser