Digitala resurser omformar elevernas lärande

Eleverna använder gärna andra uttrycksformer än skriven text men är samtidigt medvetna om att det är den skrivna texten som lyfts fram i bedömningen. Lärarna saknar ofta verktyg för att bedöma andra uttrycksformer än skriven text. Det visar på vikten av att utveckla bedömningsverktyg även för visuella uttrycksformer, menar Anna Åkerfeldt i sin avhandling:  ”Didaktisk design med digitala resurser: En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola”

Läs mer här >>>  och hela avhandlingen här >>>