Klasskillnader i internetanvändning

Kanske inte så förvånande men nu finns det avhandlat också. I avhandlingen ”Digitala distinktioner. Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker” visar Martin Danielsson på skillnader i unga mäns  internetanvändning.

Läs mer Mer här >>

Annonser