Utvärdering av iPads i Gislaved

Utvärdering av iPads 1:1 i Gislaved. 1500 elever och 650 lärare försågs med iPads.

Sammanfattning av de pedagogiska frågeställningarna i undersökningen:

  • Har nya arbetssätt införts? ”Ja” svarar 64 procent av pedagogerna och 62 procent av eleverna
  • Har motivationen ökat? ”Ja” svarar 74 procent av eleverna och 40 procent av pedagogerna
  • Har pedagoger och elever fått stöd för att utveckla lärandet? Många goda exempel på detta ges i utredningen.
  • Bättre resultat? För tidigt att säga. Man hade bara arbetat med lärplattorna i ca 6-7 månader när utvärderingen gjordes. Men en god grund är lagd. 55 procent av eleverna svarar att de lär sig bättre med lärplattan och 49 procent arbetar mer med sina skoluppgifter.

Läs hela rapporten här >> http://www.janhylen.se/2014/utvardering-av-ipads-i-gislaved/

Annonser