Rätt tid på datorn.

Diverse problem med datorn efter sommaren kan bero på att datorn laddat ur och visar felaktig tid. Gå in under datum och tid och ställ in.