IIS Digitala lektioner, fritt material för lärare.

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen.

Annonser

Digital kompetens i styrdokumenten

Kommentarmaterial, diskussionsunderlag och filmer från Skolverket om digital komptetens i styrdokumenten.

För dig som arbetar i :
> förskoleklassen, fritidshemmet eller grundskoleutbildningen
http://bit.ly/2rR4GKJ
> gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
http://bit.ly/2sLKL3C
> vuxenutbildningen
http://bit.ly/2swpAkf
Rektor – läs mer om att leda digitalisering på skolor och förskolor:
http://bit.ly/2swAfvg